fredag 24. mai 2019

Siste møte før det vert sommarferien 2019

Selskapet tek ferie, men først skal vi ha enda eit møte og snakke om romanen til Kate Southwood: Falle til jorden. Boka er heilt ny og sjølv om vi har fått nokre eksemplar i gåve frå Solum Bokvennen forlag, må vi ta sikte på å dele bøkene mellom oss. Gled dere til denne boka som byggjer på ei faktisk hending, men der forfattaren har laga ei historie som vi kanskje kan kjenne oss att i. Kven veit? Kjem du på møtet torsdag 20. juni kl.18.00 på Strilabiblioteket Frekhaug får du vite meir. Velkommen!

NB! Tidspunktet er endra grunna sommaropningstidene for biblioteket.

Ingen kommentarer: