fredag 8. september 2017

November - neste møte i Selskapet


Det tar si tid før Selskapet treffast att, men i mellomtida skal vi lese Helga Flatland si bok Vingebelastning. Det er ei bok om Andreas, ein representant for dei unge og vellukka anno 2014. Men er det slik? Ligg alle vegar opne for han? Dette skal vi samsnakkast om torsdag 2. november kl.19.00 på Strilabiblioteket i Knarvik. Velkomne!

tirsdag 5. september 2017

Arv og miljø

Selskapet samla seg på biblioteket på Frekhaug etter ein lang sommarferie. Vi hadde lese Arv og miljø av Vigdis Hjorth og berre eit par veker før samlinga hadde søstera Helga Hjorth gjeve ut sin roman Fri vilje som eit motsvar eller var det hemn? Fra før hadde vi lese om dei strålande meldingane Arv og miljø fekk, Bokhandlarprisen som ho fekk for boka og mange andre nomineringar. Dei i selskapet som hadde lese boka før dei største debattane i media starta hadde fryda seg over ei strålande bok, levd seg inn i Bergljot sine opp og nedturar og kjent sympatien med hennar skjebne. Så kjem den store "virkelighetsdebatten" - og seint i sommar - som sagt - søstera sitt motsvar til boka.
Vi kjende oss både nyfinkne, men og litt irriterte for kva er det vi eigentleg er invitert til å lese? Ein fiksjon eller ei framstilling av ei røynd sett frå to synsvinklar? Vil vi eigentleg lese slik litteratur?
Vi fann ut at vi ville konsentrere oss så godt vi kunne om Vigdis Hjorth si bok, men likevel - lesinga vart prega av debatten.
Boka handlar om Bergljot som er forfattar. Ho har to yngre søstre og ein bror som er nærare henne i alder. Bergljot påstår at faren har misbrukt henne då ho var liten, broren trur på ho, men veit ikkje noko sikkert. Dei to yngre søstrene kan ikkje tru at dette er sant og nektar for at deira gode far kunne ha gjort noko slik. Mora vil ikkje høyre på slikt vås. Når faren døyr skal arva gjerast opp og dei to yngre søstrene arver kvar si hytte, medan Bergljot og broren får pengar. Dei meiner taksten for hyttene er sett altfor lågt og vil ikkje godta delinga. For Bergljot er det ikkje pengane som er det viktigaste, men det er å bli trudd av resten av familien.
Selskapet var samde i at Vigdis Hjorth skriv godt, ho kan skrivehandverket og det gjer at vi trur på personane, vi trur på Bergljot og hennar historie. Vi var og opptatt av barna til Bergljot, kor vanskeleg var det ikkje for dei å ha ein god relasjon til besteforeldra og tantene? Etterkvart som historia rullar fram tek dei side, men slikt koster for alle.
Vi levde oss inn i kjensla av å ikkje bli trudd, for dette kan Hjorth - beskrive kor makteslaus ein kjenner seg når ein er åleine om si forteljing.
Samstundes - kva kjenner dei som aldri har høyrt denne vanvittige historia før? Kan det verkeleg vere sant? Er det ikkje rett å vere litt skeptisk eller undrande om ikkje anna?
Vi samtala om falske minne, er det slik med Bergljot? Kven veit. Likevel til slutt enda vi opp med dette vanskelege: å skrive om personar som lever idag. Mange forfattarar har gjort det opp igjennom tidene. Dei gode bøkene står att, vi veit lite om kva det har kosta for dei næraste i deira samtid, men i vår medietid får vi vite det og meire til - mykje meir enn vi treng og ikkje minst ønskjer.

Selskapet kjente at det var nok no med "verkelegheitsfiksjon" og skal ved neste krossveg vere sikker på at dette er fiksjon - helt sikkert. Vi får sjå...

tirsdag 15. august 2017

Første bok ut hausten 2017


Lesehausten 2017 startar med Arv og miljø av Vigdis Hjorth. Dette er ei bok det har vore mykje debatt rundt og det er ein bok vi kan gle oss til å lese og snakke om.
Første møte vert torsdag 24 august kl.19.00, Strilabiblioteket på Frekhaug.
Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket anten på Frekhaug eller i Knarvik.
Ha ein god lesesommar og velkomen attende i august!torsdag 29. juni 2017

Krister Larsen - ein mann, ein monolog.

Siste bok før ferien var Kyrre Andreasen sin bok " For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges". Alle hadde lese boka, men det var ikke så mange som jubla over hovudpersonen Krister Larsen sin monolog som faktisk heldt fram gjennom heile boka. Vi var samde om at dette var ein prestasjon av forfattaren og at vår kjekke litteraturgruppe har mange uthaldande lesarar som ikkje gjev opp i første motbakke.
Boka handlar om Krister Larsen, tidlegare elektrikar, no har han to prolaps i ryggen og er omplassert av NAV på ein skule for å lære innvandrar norsk for arbeidslivet. Krister er forteljaren, han har synspunkt på alt og han legg ut i det vide og breie om livet, relasjonen til kona Marianne, naboane, folk han har arbeidd med tidlegare og ikkje minst dei noverande kollegene på skulen. Han har synspunkt på det meste og noko av det han seier er ikkje så hakkande gale, men er han ein truverdig forteljar? Selskapet var ikkje så sikre på det.
Vi diskuterte korleis vi ser på folk, kva vi trur og kva vi veit - slik Krister kritiserer samfunnet, slik kan vi og kritisere, men kanskje ikkje like bombastisk som han når han dømmer NAV, helsevesenet og skulen nord og ned. Den såraste sekvensen i boka er når Krister, Marianne og Andreas har møte med rektor, klassestyraren og helsesøstera. Dei sit der og høyrer på alt som er gale med Andreas og i siste instans dei sjølve. Krister vil stille opp for Andreas, men når det kjem til eit stykke - gjer han eigentleg det? Korleis vert møte mellom dei med posisjon og dei utan erfart? Krister går ut i ein lang digersjon om helsesøstera og korleis ho har vorte mishandla - og det er allereie her vi mistenkjer at Krister lager si eiga forteljing om korleis ting heng saman, - eller gjer han det?
Vi lurte på korleis det går med Krister, går han rett nedoverbakke eller klarer han seg, der vi forlet han robba for mobil og lommebok på ein campingplass i Nice? Siden det er sommar vonar vi at det går bra - til slutt.

onsdag 7. juni 2017

Siste møte før sommarferien

Den siste boka vi skal snakke om før sommarferien er over oss er Kyrre Andreassen si bok For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges. 
Denne romanen var ein av dei som vart nominert til P2 lyttarane sin romanpris 2016 , den vart ikkje vinnaren, men dette kan vere ei interessant bok å snakke nærare om.
Møtet skal vere torsdag 22. juni kl.19.00 på Strilabiblioteket, Knarvik (Lindås bibliotek).
Har du lyst til å vere med på samtalen? Ta kontakt med personalet på biblioteka.
Velkomne!

mandag 8. mai 2017

Forventninga om det perfekte livet

                                                                                                                                                                                                                                
Det har aldri hendt i Selskapet si historie at vi har hatt møte på ein søndag og vi har heller ikkje møtt forfattaren Nina Lykke som skulle snakke om boka Nei og atter nei. Romanen fekk Ungdommens kritikerpris  for 2017 og var nominert til P2 Lyttarane sin pris.
Nina Lykke har skreve to bøker tidlegare og Nei og atter nei er hennar tredje.  Romanen er delt i tre delar, kvar av dei tre hovudpersonane får "sine" kapittel og det gjer det lett å følgje med kor vi er i forteljinga.  Dei tre hovudpersonane er Ingrid: lektor gift med Jan, ho kjenner på at tilværet har mista både innhald og glede. Jan: gift med Ingrid, departementsråd, får ny stilling som avdelingsdirektør og kjenner gleda og det utfordrande i dette. Den nye posisjonen får han til å blomstre opp - livet er ikkje verst. Hanne: arbeider på same avdeling som Jan. I følgje forfattaren er ho ei slags Bridget Jones figur - og for dei som hadde lese boka førde det til ivrig nikking og attkjennande "hum".  Ekteskapet mellom Ingrid og Jan har gått i stå, dei snakker ikkje saman slik dei gjorde før og fellesskapet mellom dei handlar mest om å få dagleglivet til å gå rundt. Ingrid er lei av mann, ungar - dei har to vaksne gutar "som ikke har lært å tørke seg i ræva", ho vil berre bli ferdig med alt - ein gong for alle. Jan og Hanne utviklar eit forhold som er superstimulerande for Jan - og Hanne kjenner på den biologiske klokka og trur at ho gjerne vil gifte seg og få  barn. Tenkjer vi oss om kjenner vi att både personane i romanen, oss sjølv, våre venner og absolutt nokon vi kjenner. Boka har fått mykje merksemd, både gjennom omtaler i aviser og sjølvsagt ved nominasjonane. Nina Lykke fortalde at ho ler mykje når ho les kva ho har skrive. Ho liker kriser - når folk har mista alt og står på bar bakke - då kan alt skje.
Selskapet diskuterte forventingane til det perfekte livet, det perfekte juleselskapet, alt som "må" gjerast for at livet skal vere "bra nok" for oss. Er det ikkje vi sjølve som skaper desse forventningane?
Nina Lykke sa at: mennesker er sjeldan nøgde, vi vil gjerne gå vidare. I Noreg har vi tryggleik i form av institusjonar som plukkar oss opp om noko går gale. Vi er skapte til å slite. Noko driver oss og vi vert drevne av det.
Forfattaren sa at ho vert inspirert av mange ting, samtalar på T-banen, det ho les og høyrer. Ho skriv dagbok kvar dag (nesten) og dette er med på å lære henne meir om seg sjølv. Ho kunne røpe at ho levde seg mest inn i Ingrid, men ho var eigentleg like glad i alle.
Det er sjølvsagt nokre fleire personar i boka, mellom anna Julie - ei spennande dame som Lykke kanskje skal skrive meir om - vi les meir enn gjerne vidare om Ingrid, Jan og Hanne - og kvifor ikkje Julie?
Selskapet heldt det gåande med spørsmål og refleksjonar og vart til slutt jaga ut i den fine mai-kvelden.


                                                                                                                                                                  

søndag 7. mai 2017

Nina Lykke på Strilabiblioteket Frekhaug

Neste møte i Nordhordland Litterære Selskap er både ein samtale om boka Nei og atter nei og eit møte med forfattaren bak boka.
Nina Lykke kjem til Strilabiblioteket på Frekhaug sundag 7. mai kl.17.00 .
Velkomne!