mandag 15. februar 2021

Er det ljos i coronatunnelen?

Nix, det er per idag ikkje noko som tydar på at vi kan treffast med det første, men optimistar som vi er - kan det vere lurt å halde lesinga i gang. Vi har lese oss gjennom diverse land og kontinent og no i februar les vi bøker frå Sør-Afrika. Då er det vel naturleg å ta føre seg ei bok av Nadine Gordimer, er føregongskvinne, ei tydeleg motstandar av apartheid og Nobelprisvinnar i 1991.


Vi les Et eget liv men har som sagt ikkje nokon møtedato å sjå fram til. Når vi igjen kan ha møte vil vi ta ei oppsummering av dei tre bøkene vi har lese og så bestemme løpet vidare.

Dei som vanlegvis møter opp til Selskapet sine samtalar vil få melding når boka er klar for henting på biblioteket. Heldigvis er biblioteket ope!

Då er det berre å leve i håpet om betre tider slik at vi kan treffast igjen om ikkje så veldig lenge! Lukke til med lesinga!

tirsdag 5. januar 2021

Og nok ein gong må vi avlyse!

 


Erna har talt! Søndag 3. januar sa ho: bli heime, gå ikkje på besøk, treff så få folk som mogeleg. Alver kommune har difor bestemt at alle arrangement skal avlysast fram til 18. januar.

Dette gjeld også vårt kjekke Selskap som skulle hatt møte 14. januar. Vi har ikkje bestemt neste møte, men vil be alle som er med i Selskapet om å følgje med her på bloggen for ny dato.

Trass alt: Ha eit godt nytt leseår og lat oss håpe at dette er siste gong vi må avlyse grunna koronaen.


tirsdag 24. november 2020

Avlyst møte 25.11.20 - Nytt møte 14.01.21!

 


Grunna koronarestriksjonar i Alver kommune er møtet i Selskapet onsdag 25. november avlyst.

Vi skal derimot møtast torsdag 14. januar 2021 kl.19.00 på Strilabiblioteket Frekhaug, får vi tru og då skal vi snakke om både Mørke netter i Barcelona og Burhan Sönmez: Istanbul, Istanbul

Dei som allereie er med i Selskapet vil få melding om når dei kan hente boka. 

Har du ikkje vore med i Selskapet tidlegare og syntes dette ser kjekt ut, ta kontakt med biblioteket.

Velkommen til møte i januar 2021! Ta vare på kvarandre i mellomtida!

tirsdag 3. november 2020

Viktig melding om neste møte!!

 Sprengingsarbeid starter opp i Tjyvdalen i Reisadalen - Nordreisa kommune 

Grunna møtekollisjon må neste møte i Selskapet flyttast ein dag fram!

Møtet vert framleis på Strilabiblioteket, Frekhaug men denne gongen:

Onsdag 25. november kl.19.00

Ver varmt velkomne!

fredag 16. oktober 2020

November - la oss ta ei litterær reise til Spania!

 

På rundreisa Jorda rundt på 12 bøker har vi no kome til Spania. Selskapet skal denne gongen lese ein krim av Alicia Giménez-Bartlett: Mørke netter i Barcelona. Det er ikkje ofte vi les krim og vi kan håpe at ho kan gje oss noko å tenkje på og kanskje le litt av og?

Vi møtast onsdag 25. november kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Vi tek omsyn til Folkehelse Instituttet sine reglar, så vi meiner det skal vere trygt å møtast. 

Har du lyst til å vere med og lese boka, ta kontakt med biblioteket.

Velkomne alle!

mandag 12. oktober 2020

Kjensler og familie - så vanskeleg kan det vere


 På vår ferd jorda rundt på tolv bøker var vi komne til Irland og vi hadde lese Veien ved Boolavaun av Anne Enright. Det skal seiast med ein gong at det er mange "flinke jenter" i Selskapet som, sjølv om dei ikkje likte boka, så hadde dei lese ho. Dei andre som likte boka hadde nok lese ho med meir glede og innleving, men sidan vi alle er ulike og folk likar ulike forteljingar så var det eit særs godt utgangspunkt for å snakke om boka vi hadde føre oss.

Veien ved Boolavaun handlar om familien Madigan, med mora Rosaleen i sentrum og barna hennar Constance, Dan, Emmet og Hanna i hennar næraste sirkel. Contance bur nær mora med mann og to barn. Dan bur i USA/Canada, Emmet i Mali/Dublin og Hanna bur i Dublin med mann og eit barn. Rosaleen gifte seg "under sin stand" med ein mann som skulle elske ho og bere ho på hendene sine. Det gjorde han og så lenge han levde, men han levde ikkje så lenge. Medan han levde synte han nok kjærleik til kona, men endå meir til mor si og garden han dreiv for ho. Barna var ikkje så viktige for han, men for Rosaleen er dei sentrum i hennar liv - det vil seie etter at mannen døde. Var Rosaleen ei oppofrande mor? Slett ikkje ho ville ha all merksemd og vi får sjå korleis dette prega barna når vi møter dei først i 1997 og seinare når dei alle kjem heim i 2005. Vi møter dei alle første gong når Dan har kome heim frå universitetet og seier at han vil bli prest i den katolske kyrkja. Det betyr at det vert ikkje nokre barnebarn frå han si side. Rosaleen brukar ein, for ho og hennar familie, kjend teknikk; ho legg seg i senga! Der ligg ho i veker. "Dette var ikke første gang moren valgte den horisontale løsningen, som Dan brukte å kalle det, men det var den lengste som Hanna kunne huske" (s.17)

Vi møter barna i kvart sitt kapittel og vi treff fire menneske som på kvar sin måte er eit uttrykk for einsemd og lengt etter å bli sett og høyre til. Dan vert ikkje prest men søkjer inn i det homofile miljøet i New York og seinare Canada. Emmet driv hjelpearbeid i Mali, Hanna vil bli skodespelar, men er alkoholikar, Constance ofrar seg for familien sin og ikkje minst for mora. Rosaleen har berre syn for seg sjølv og vert eigentleg ikkje heilt nøgd med merksemda ho får. Det vil seie til den julafta der alle er heime av di ho vil selje barndomsheimen deira. Då tek ho bilen og køyrer vekk i sinne. Dei må ut med leitemannskap for å finne henne. Alle vert skremd, alle erkjenner at det er noko som knyt dei saman og Rosaleen har ein kort periode med takknemlege kjensler for barna sine. 

Selskapet var samde i at dette er ei bok som gjer inntrykk. Om vi lika ho eller ikkje så vil vi hugse denne. For Enright klarer å skildre lengt og einsemd på ein slik måte at det gjev inntrykk. Vi får lyst til å riste i både den eine og den andre og ikkje minst mora som er særs sjølvsentrert. Det svakaste partiet i boka er skildringa av det homofile miljøet i New York, syntest Selskapet. Det er ei truverdig bok og fleire i Selskapet kunne gjere anbefale denne til andre lesarar.

torsdag 10. september 2020

I oktober går reisa til Irland

 

Selskapet er delvis med på Nordhordlandsbiblioteka si reise Jorda rundt på 12 bøker Difor skal vi lese ein roman frå Irland denne gongen. Anne Enright er forfattaren bak romanen Veien til Boolavaun - dette er ein roman om familie og familierealsjonar på godt og vondt. Det er berre å gle seg eller kanskje ikkje?!

Vi møtast torsdag 8. oktober 2020 kl. 19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket. 

Vi tek omsyn til FHI sine Covid-19 reglar!

Ta vare på kvarandre, vis omsyn, så sjåast vi i oktober!

Velkomne!