fredag 24. mai 2019

Siste møte før det vert sommarferien 2019

Selskapet tek ferie, men først skal vi ha enda eit møte og snakke om romanen til Kate Southwood: Falle til jorden. Boka er heilt ny og sjølv om vi har fått nokre eksemplar i gåve frå Solum Bokvennen forlag, må vi ta sikte på å dele bøkene mellom oss. Gled dere til denne boka som byggjer på ei faktisk hending, men der forfattaren har laga ei historie som vi kanskje kan kjenne oss att i. Kven veit? Kjem du på møtet torsdag 20. juni kl.18.00 på Strilabiblioteket Frekhaug får du vite meir. Velkommen!

NB! Tidspunktet er endra grunna sommaropningstidene for biblioteket.

tirsdag 14. mai 2019

Kor godt kjenner vi kvarandre?

Det er mai og Selskapet var nesten spreidde for alle vindar, men ei lita gruppe samla seg og tok føre seg kriminalromanen Jeg lar deg gå av Clare Macintosh. Heldigvis er det eit sterkt gruppepress i Selskapet slik at dei færraste let vere å klappe boka igjen etter halvgått løp. Flinke jenter gjer leksene sine... Slik var det rett nok ikkje for dei fleste, for fleire sa at dette var ei bok som ga dei noko å tenke på.
Romanen startar med at ein liten gut på fem år vert køyrd ned og drepen. Så møter vi Jenna som har pakka sekken sin og reiser vekk. Ho kastar mobilen og går. Ho går heilt til ho kjem til Penfac og ein campingplass der ho får kontakt med eigaren som hjelper  ho til kontakt med eigaren til ei hytte ho får leige. Jenna er redd og ho har mareritt. I neste kapittel møter vi Ray, politietterforskar og den nye medarbeidaren hans Kate. Dei skal etterforske drapet på guten Jacob som vart køyrd ned. Mor til Jacob er forsvunnen, kor er ho og kvifor er ho borte? Jenna begynner etterkvart å kjenne seg trygg i hytta. Ho går ned på stranda og tek bilete av himmel, sand og hav. Ho skriv ord og helsingar på stranda og eigaren på campingplassen oppmuntrar henne til å selje desse bileta. Jenna er kunstnar, eigentleg skulptør før ho rømde frå Bristol og fortida der. Ho møter Patrick då ho prøver å redde nokre hvalpar. Han er vetrinær og overtaler henne til å ta seg av hvalpen som overlever. Ho gjer dette og livet blir til å bere. Ray og Kate jobbar vidare for å oppklare saka, men det er få spor å finne. Ray veit at sjefen ønskjer å stanse etterforskinga, men Kate er ung og sulten på å gjere eit gjennombrot. Dei to kjem farleg nær kvarandre og Ray må tenke på familien sin som og har sine utfordringar. Omlag halvvegs i romanen kjem Ian inn i bilete og vi får høyre korleis han og Jenna møttest. Ian ser alt ut i frå sin synsstad. Han gjer aldri noko feil, han vil eige Jenna noko som vi ser når han fortel om korleis han planlegg å ha henne heilt for seg sjølv.

Selskapet syntest denne vekslinga mellom personane som fortel i romanen var ganske forvirrande, men etterkvart kom alle inn i denne skrivemåten. Når vi møter Ian skjer det og eit temposkifte i framdrift og det bygger seg opp eit veldig drama. For det vi hadde trudd var grunnen til at Jenna hadde rømt, var slett ikkje det vi trudde før Ian kom inn i bilete. Kven var mor til Jacob og kva tilknytting hadde ho til desse hendingane, var ho og sonen tilfeldige offer?

Selskapet diskuterte psykopater og deira handlingar. Kor lett er det å finne ut at du har med ein spykopat å gjere? Kva veit vi om kva som går føre seg hos naboen eller dei vi trur vi kjenner?  Boka tek opp eit alvorleg og aktuelt tema. Vi syntes skildringa av forholdet mellom Ray og Kate var kleint, Ray med konstant dårleg samvit ovanfor kona og ungane og Kate som er ung og underordna. Boka var skriven før #metoo - helt tydeleg! Boka har ein open slutt og vi diskuterte om dette var ei styrke eller ein svakheit, vi var ikkje samde her. I konservativ krim er det alltid slutt når det er slutt, her er vi ikkje sikre... kva vil forfattaren? At vi skal sitte igjen med eit spørsmål?

torsdag 2. mai 2019

Vi møtast i mai

Nokre i Selskapet ville lese krim. Nokre i Selskapet ville lese bøker med kvinnelege forfattarar. Då vart valet for mai-boka Clare MacIntosh si debut bok Jeg lar deg gå.
Det kan verte spennande å høyre kva som vert diskusjonen denne gongen! Vert det slakt eller hylling? Eller kanskje noko midt i mellom? Den som møter opp får sjå.
Har du lyst til å vere med? Møt opp på Meland bibliotek 9. mai kl.19.00.
Velkomne!