torsdag 9. november 2017

Desembermøte

Sjølv om det nærmar seg jul med raske steg skal Selskapet samle seg torsdag 14. desember kl.19.00 på Strilabiblioteket Frekhaug.
Vi skal ta føre oss nobelprisvinnaren Kazuo Ishiguro si bok Resten av dagen. Denne boka fekk Man Booker prisen i 1989 og det er laga film av henne.
Det er berre å gle seg til å lese og samtale om denne romanen. Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med Strilabiblioteket på Frekahug eller i Knarvik. Velkommen!

onsdag 8. november 2017

Vingebelastning eller er det stekka vengjer?

Selskapet starta med ein kort gjennomgang av handlinga i boka. Så kommer spørsmålet: Kva betyr eigentleg tittelen og kvifor har forfattaren brukt denne. Har det noko med at Andreas hovudpersonen har for stor belastning på vengene, han er rett og slett ikkje konstruert for slike tunge bører. Eller betyr det at han i utgangspunktet har stekka vengjer? Han kan ikkje av ulike grunner flyge ut av reieret og ut i verda og verte ein vaksen sjølvstendig mann.

Andreas er sambuar med Hanne. Han studerte noko som var inne i tida, noko han eigeleg ikkje treivst med, men det var jo så hipt og kult. Hanne er ambisiøs og vil at Andreas skal gjere karriere, men det er han ikkje interessert i. Han kjem utfor ei ulukke og vert lagd inn på sjukehus for observasjon, der får han eit anfall av angst og han får tilbod om psykologhjelp. Andreas begynner å gå til psykologen Bjrønar for å finne ut av livet sitt. Dette synest Andreas er flott, han kan snakke om seg sjølv og sine tankar og Bjørnar kremtar og noterer. Han går tilbake til barndommen og ser at foreldra har behandla han feil, både dei og kjærasten Hanne har pressa han inn i noko han ikkje vil. Han vil ta dette opp med foreldra, men når han kjem dit har sambuaren med broren hans abortert og alle er opprørde over dette. Andreas vert sur, men vil ikkje innrømme det, for ingen vil høyre på det han har å seie. Hanne flytter frå Andreas, ho orkar ikkje lenger å bu saman med ein som er så sjølvsentrert. No har han berre Bjørnar, om han svik, kva har han då?
Selskap var litt delt når det gjaldt Andreas, nokre syntes synd i han og andre ville riste han og be han ta seg saman. Vi diskuterte om det er slik at det "ikkje er bra nok å sitte i kassen på Rema", tenk på alle dei som ikkje vil delta i karrierejaget, men leve med og i noko som dei meistrar?
Vi avskilta ganske kjapt Bjørnar, han vert ikkje framstilt som ein god psykolog. Nokon meinte: "Han hadde trengt ein Wilhelmsen".
Forfattaren Helga Flatland var vi derimot heilt samde om: ho har skreve ein knakande god roman som engasjerte alle. Vi gler oss til neste bok av henne.