torsdag 16. januar 2020

Januar 2020, det er Agnar Mykle denne gong

Selskapet har lagt jula og nyårsfeiringa bak seg og skal igjen samlast for å snakke om kjekke bøker eller kanskje irriterande og provoserande bøker. Kva det blir denne gongen er ikkje godt å seie for no skal vi snakke om Agnar Mykle: Lasso rundt fru Luna .
Kanskje nokon har lese boka tidlegare?  Vi vil tru at eit gjenmøte med Ask Burlefot både kan vere utfordrande og oppfriskande. Dei som møter opp og tek del i samtalen kan få leggje ut om sine inntrykk.
Velkomne til Strilabiblioteket, Frekhaug torsdag 30. januar kl.19.00

tirsdag 14. januar 2020

2020 er her og nye møte ligg foran oss

Nytt år og nye møte i Nordhordland Litterære Selskap!
I det første halvåret skal vi møtast følgjande dagar:
Torsdag 30. januar
Torsdag 5. mars
Torsdag 23. april, denne gongen på Rossland avdeling. Denne dagen er og Verdas bokdag!
Torsdag 11. juni

Så er det sommarferie!

Alle møta finner stad på Strilabiblioteket, Frekhaug, kl.19.00, men med unnataket den 23. april.
Biblioteket låner inn bøkene vi skal lese, så langt det er mogeleg. Kva vi skal lese til neste gong vert avtala når vi møtast. Det kan bli endringar på desse ddatoane, så følgj med!
Velkomne til første møte 30. januar !