tirsdag 29. september 2009

"Ho var litt på hi sia av fornuften"


Den lukkede bok var lesen og på møtet den 24. september hadde alle dei åtte frammøtte meiningar om boka, "heltinna" og tida boka refererte til. Frederikke veks opp i ei besteborgarleg verd der det er tronge rammer for kva som høver seg og kva som er upassande. Søstera Helena bryr seg ikkje så mykje om slike ting og er ei som Frederikke både ser opp til og blir noko skremt av. Frederikke er forlova med Christian, men etter å ha møtt Frederik Faber, søstera hans Amalie og kretsen rundt dei der vi både treffer målaren Krøier og Georg Brandes, får ho auga opp for at livet kan innehalde så mykje meir enn det ho til no har sett. Frederikke forelskar seg i Frederik og når han tilbyr ho ekteskap på gjensidig, venskapeleg grunnlag, bryt ho forlovinga med Christian. Ho let ikkje forstanden ta innover seg at det ikkje er eit vanleg ekteskap Frederik tilbyr, men kaster seg inn i dette nye utan å tenkje over kva det vil bety. Det blir eit ekteskap med mange usagte tankar og kjensler, langt i frå noko "happy ending" - og her tok Selskapet av: - for kor mykje forstod Frederikke av dette ekteskapstilbodet? Kor mykje hadde ho mogelegheit til å forstå? Er det Frederik som utnyttar Frederikke si totale mangel på realitetsforståing? Ei heller tafatt heltinne, som gjer nokre katastrofale val, meinte nokon, medan andre nok hadde meir omsut for Frederikke sin naive haldning til livet.