fredag 21. februar 2014

Ei viktig bok.

Selskapet fekk tilsendt boka Hvorfor hopper jeg av Naoki Higashida frå forlaget Pantagruel ei tid før jul. Boka var ikkje kome ut så vi las pdf-en, noko som var litt uvand for dei fleste, men innholdet var nå det same..
Naoki Higashida er ein gut med autisme. Mor hans har laga nokre spørsmål til han om korleis det er å leve med autisme og han svarer på ein slik måte at det er til å verte litt meir opplyst av. Fleire av selskapet har menneske med autisme i familien eller har kontakt med andre som lever nær desse, dei nikka gjenkjennande til mange av tekstane. Boka er lettlesen og den gav oss noko å tenke på. For mange som berre ser menneske med autisme som støyande og eigenarta, er det verkeleg ei oppvakning å lese denne. Forfattaren David Mitchel har skrive forordet til boka. Han har sjølv ein gut mes autisme og gjennom sine erfaringar kunne og dette gje oss eit bilete av korleis det er å leve med menneske med autisme.  Boka ga oss eit anna syn på autisme, men i løpet av samatalen og fleire delte sine erfaringar fann vi ut at denne boka viser ei side av eit mangfaldig bilete - og det er og viktig å ta med seg. Etter kvart kapittel i boka blir nokre setningar trekte fram som ein slags vignett, desse var av varierande kvalitet og vart etterkvart uinteressante. Alle var samde om at boka er fin til å begynne med, men så skilde selskapet seg: nokre var begeistra heile vegen og andre meinte det etterkvart vart lite truverdig og heller uinteressant.