fredag 15. februar 2019

Å ha eit godt liv handlar ikkje om kor du bur

Etter sterke anbefalingar hadde Selskapet vald å lese Lille land av debutanten Gaël Faye. Det er ikkje godt å si kor vellukka det var, for fleire av deltakarane syntest dette var ei kjedeleg bok, for kjedeleg til å lesast heilt ut til og med. Andre derimot likte boka og forteljer måten godt.

Boka si handling er sett til Burundi, tida er tidleg på 1990-talet og dei som har levd ei stund veit da at på denne tida hendte folkemordet i Rwanda, nabolandet til Burundi. Ei grusom nedslakting av tutsiar og hutuar seg i mellom. Hovedpersonen er Gabriel/Gaby han lever saman med mor som er tutsi og far som er franskmann, veslesøstra Ana og to tenarar. Familien bur i ein blindveg i eit velståande strøk. Gaby sine næraste venner bur i nabohusa og livet hans kretsar om dette området. Han går på den franske skulen og blir kvar dag køyrd til skulen. Gaby vil at tilveret skal vere slik det er no; leik og moro, eit trygt liv med familie og venner rundt seg. Foreldra skiller seg og mora flyttar ut. Verda rundt trykker på og sjølv om Gaby strittar imot, vert spenninga i samfunnet aukande, rykta om redslane er ikkje lenger slik at han kan lukke augene for dette. Mor hans har familie i Rwanda og ho er engsteleg for dei og tek borna med på ei reise til slektningane i Rwanda. Gaby hugser leik og moro med kusinene og fetteren frå andre besøk, men denne gongen er det redsla for kontrollar på vegane og fiendskapen mellom folkegruppene som pregar turen. Vennene til Gaby lagar ein klubb og ein ny gut kjem med. Stemninga i gruppa endrar seg og nokre av dei vil at dei skal ta del i opprøret, ta side og vere med. Gaby vil ikkje, han vil at alt skal vere slik som før. I eit samfunn der polarisering kjem i fokus er det vanskeleg å halde seg nøytral. Gaby gøymer seg i bøkene, han finn ei anna verd der, men røynda trenger seg på og han vert tvinga til å ta side, for kva kan skje med dei han er glad i om han ikkje gjer det?

Gaby lever mellom to verder: heime i blindvegen er det trygt, ute der tenarane bur er det uro, det er rykte om vald, det er vanskeleg å klare kvardagen og dette fyrer opp under uroa.
Vi snakka om mor til Gaby som reiser attende til slekta si for å leite etter dei. Ho finn dei og må bere nesten oppløyste kroppar ut i hagen og gravlegge dei. Ho kjem heim, men er ein heilt annan person. Kor mykje kan eit menneske bere? Kor mykje vald og øydeleggingar kan ein sjå utan å bli slått ut og slått ned sjølv? Mor til Gaby klarer ikkje dette lenger, ho får ein uboteleg skade og lever eit slags liv vidare med dette.
Vi snakka om gruppepress. Sjølv vaksne vert pressa til å velje side, kor mykje meir då ein gut på 11 år?
Boka fortel om det første demokratiske valet i Burundi og vi snakka om i kva for grad overgangen frå einparti stat til fleirparti stat kunne finne stad i dette landet. Vi fann ikkje noko godt svar på dette, men det handlar kanskje om å finne sin eigen veg, steg for steg?
Når ein roman har ein gut som forteljar vert ikkje personskildringa det viktigaste. Vi kjem ikkje på djupna av personane, men vi får ta del i kva han registrerar, kjenslene og den desperate lengsla etter det kjende, slik alt var før. Vi får og ei anna forståing av tilhøva i Burundi på den tida, sjølv om vi aldri og heldigvis ikkje har same erfaringar.
Oppsummering: Det tok litt tid før vi kom inn i boka, men dei som likte boka hadde ei god lesaroppleving og kanskje skriv Gaël Faye ei ny bok?

fredag 8. februar 2019

Februarmøte!

Tida er inne for eit nytt møte i Selskapet! Denne gongen skal vi samtale om romanen Lille land av Gaël Faye. Faye er debutant, men har fått mye skryt, nominering til prisar og anna god omtale, så er det slik at Selskapet meiner det same? Har du lyst til å vere med; så møt opp på Strilabiblioteket, Frekhaug torsdag 14. februar kl.19.00.
Det er jo på sjølvaste Valentinsdagen vi skal møtast, men vi kan vel seie det slik at det er kjærleiken til bøker, litteratur og den gode samtalen som bind oss saman?
Hjarteleg velkommen!