torsdag 10. september 2020

I oktober går reisa til Irland

 

Selskapet er delvis med på Nordhordlandsbiblioteka si reise Jorda rundt på 12 bøker Difor skal vi lese ein roman frå Irland denne gongen. Anne Enright er forfattaren bak romanen Veien til Boolavaun - dette er ein roman om familie og familierealsjonar på godt og vondt. Det er berre å gle seg eller kanskje ikkje?!

Vi møtast torsdag 8. oktober 2020 kl. 19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket. 

Vi tek omsyn til FHI sine Covid-19 reglar!

Ta vare på kvarandre, vis omsyn, så sjåast vi i oktober!

Velkomne!

torsdag 3. september 2020

Samtalen om romanen Perla

 

Så var ferien over og Selskapet skulle endeleg samlast igjen, sjølvsagt med god Corona-distanse, spriting og innpakka servering. Denne gongen var vi samla på det nyopna bilioteket i Knarvik og fekk ei omvising før vi sette oss ned for å samtale om romanen Perla. Dei fleste syntest at dette var ei god bok, ei truverdig forteljing om korleis samfunnet var i Argentina og Buenos-Aires på denne tida.

Handlinga i Perla er sett til vår tid, men det er "den skitne krigen" 1978 - 1983 i Argentina som er boka sitt bakgrunnsteppe. Perla veks opp i ein velståande familie, faren er marineoffiser og mora er heime. Det er bare dei tre i familien, men som ei "usynlig" påminning om eit anna liv er eit maleri av tante Monica, søstera til faren som ikkje lenger bur i Argentina. Faren snakkar ikkje om søstera, men bildet hun malte henger i stova og minner heile tida om kven ho var og hennar idear. Perla elskar far sin, sjølv då ho oppdagar at han var på dei styrande si side under den skitne krigen. Mora har ho eit meir distansert forhold til. Perla forelskar seg i Gabriel, ein eldre journalist og gjennom han vert ho konfrontert med tanken om at ho er eit av de mange spedbarna som vart tekne  frå foreldra når dei vart fengsla, torturert og drepne. Hun vert  rasande på Gabriel og stenger seg inne i heimen til foreldra. Ein av de første dagane etter at hun har gått frå Gabriel, kjem det ein ukjend, særs våt mann inn i stova. Han bryter seg ikkje inn, han berre er der heilt plutseleg og han snakkar ikkje, men gjennom blikk og tankar får Perla del i noko som får veldige konsekvensar for henne. 

 

Selskapet meinte at dette var ei bok ein måtte lese i etappar for det er mykje å ta inn når den ukjende mannen kjem inn i forteljinga og begynner å fortelje si historie som er ei forhistorie til Perla sin fødsel og noverande liv. Om ein ikkje tidlegare har lese om "den skitne krigen" så er dette ei interessant historie, men for nokon i Selskapet vart brutaliteten i denne forteljinga i meste laget. Vi samtala om dei ulike partane i familien: Faren som var bunden av tradisjonane om å vere ein tøff og sterk mann. Mora som aldri fekk leve ut draumane sine som kunstnar, men som kvar dag måtta sjå på bilete som den frigjorte søstera hadde måla. Perla sjølv som gjennom venskapen med ei klassevenninne fekk vite noko heilt anna om samfunnet enn det som vart snakka om i heimen og prisen ho måtte betale for dette. Vi kjende vel alle på forfattaren Carolina De Robertis sin vilje i å fortelje ei historie som skulle oppfattast på ein måte. Her skulle det ikkje vere rom for tolking eller eit anna syn. Selskapet syntest at den beste delen av boka var slutten og den svakaste faren sin historie, men om du skal lese ein roman om korleis nokre hadde det i Argentina på den tida, kan dette vere ein god roman. Selskapet fann ut at dette var ei litt vanskeleg bok å snakke om nettopp på grunn av forfattaren sin "styring" av lesinga.