søndag 9. desember 2018

Og atter skal vi samlast, men ikkje før i 2019

Det er framleis desember og 2018, men eit nytt år er rett rundt hjørnet og Selskapet har tenkt at det er eit liv etter jul og, så vi skal samlast torsdag 10. januar 2019 kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.
Då skal vi samsnakkast om Jan Grue si bok: Jeg lever et liv som ligner deres. 
Dette er ikkje ein roman, men ei kort lita bok om Jan Grue sitt liv. Dette vert eit nytt kapittel i Selskapet si historie og vi ønsker alle velkomne til å delta.
Har du ikkje vore med før, så ta kontakt med Strilabiblioteket og få meir informasjon.