onsdag 31. august 2022

Møte i september

 

Kva skal vi lese i september? Jau, tida er inne for å oppdage Natalia Ginzburg og denne gongen lese Det tørre hjertet. Det er ei kort lita bok, men intens.

Selskapet møtast på Strilabiblioteket, Frekhaug tysdag 20. september kl.19.00. 

Vil du vere med? Ta kontakt med biblioteket,

Velkomne alle!

torsdag 25. august 2022

Flott bok med treig start

 

Det var slik dei fleste i Selskapet karakteriserte boka Jente , kvinne , annet av Bernadine Evaristo. Dette var boka som var sommarboka i år, men ho var nok ikkje ei heilt enkel bok. Dei som hadde kjempa seg gjennom dei første hundre sidene vart likevel løna med ei forteljing om tolv sterke, svarte kvinner som på kvar sin måte fann sin veg å leve på og ta sin plass i historia. Vi fekk lese om tre ulike kvinner i kvar sin bolk. Dei hadde ei viss tilknyting til kvarandre, men det er fyst i det siste kapittelet at alt heng saman og vi får ein god avslutting med håp.

Det var ikkje enkelt å peike ut historier som stod serskilt fram, men alle hadde merka seg det sterke vennskapet mellom Amma (dramatikaren) og Dominique (organisatoren). Det var eit vennskap som gjorde inntrykk. Vi la og merke til at her var det mange sinte kvinner, men som ei sa: Dei hadde god grunn for dette raseriet. Det var rett og slett ei bok med mykje kvinnekraft og det lika vi alle.

Det var fleire i Selskapet som hadde merka seg at her var det ikkje mykje tegnsetting. Det var og langt i mellom avsnitta så det var ikkje lett for ein stakkar leser å få "landa", puste ut og ta ein pause.  Dette var eit moment som drog ned inntrykket av boka. Det var mykje som gjekk føre seg og fleire i Selskapet "møtte veggen" eit stykke ute i boka og måtte ta ein litt lengre pause. Gjennom desse forteljingane var det ikkje berre den einskilde kvinna som vart presentert, men og heile hennar miljø, det vart mange folk og situasjonar...

Likevel, dette var ein fin lesaroppleving! Ei bok som nokre tenkte å lese omatt etter ei stund...

onsdag 24. august 2022

Møtedagar hausten 2022

 


Selskapet er i gang att og vi skal møtast desse dagane i haust: 

Tysdag 20. september 

Tysdag 1. november

Tysdag 6. desember

Vi samlast på Strilabiblioteket, Frekhaug klokka 19.00 dersom det ikkje kjem melding om noko anna. 

Ta kontakt med biblioteket om du vil vere med!

Hjarteleg velkommen til ein ny lese-haust!