tirsdag 24. mars 2015

Møte i mars!

Nordhordland Litterære Selskap skal snakke om Chris Bohjalian si bok Sandslottet i AleppoMeland bibliotek den 26. mars kl.19.00. Dette er både ei forteljing om kjærleik, men og den dramatiske historia om folkemordet på armenarane. Boka er aktuell av fleire grunnar mellom anna er det snart hundre år sidan desse historiske hendingane fann stad. Her er det altså både fakta og fiksjon - spennande lesing!
Har du lyst til å vere med?
Ta kontakt med Lindås eller Meland bibliotek.

mandag 23. mars 2015

Kor lang tid tek det å knuse eit menneske?

Ja, tenk dette var eit av spørsmåla som kom opp då Selskapet hadde diskutert boka Den ukjente terrorist både vel og lenge. Hovedpersonen er Gina Davis - ei ung dame som er dansar i ein nattklubb og som drøymer om eit betre liv. Eit liv der ho vert sett på som eit menneske og ikkje som eit stykke kjøt. Ho kjem frå ein vanskeleg bakgrunn, ho har heile tida ein draum om utdanning og ein stad å bu som er vakker å sjå til og hennar eigen. Gina bur og arbeider i Sidney, men vi blir kjent med ein heilt anna del av byen enn der det spektakulære og vakre operahuset ligg. I Gina si verd handlar det om å tene mest mogeleg, halde seg unna påtrengane karar og kjøpe seg vakre designerklede. Gina vert kjend med Tariq, dei går til leiligheita hans og ho er saman med han ein kveld og ei natt. Om morgonen er han borte, Gina går deri frå men ho vil gjerne treffe Tariq  igjen så ho ringer til han utan å få kontakt. Det viser seg at Tariq er narkokurer og pressa gjer han til ein terrorist. Mediemannen Richard Cody har ikkje same høge stjerna han hadde i TV-selskapet han jobbar for. Han prøver desperat å finne nye vinklar på program han gjerne vil lage og irriterer seg over folk han må smiske for. Han går til nattklubben der Gina jobbar og prøver seg på henne, ho avviser han og vil glemme heile fyren. Då alarmen går om eit mogeleg terroriståttak og Cody ser film opptak av Gina og Tariq som går inn i det såkalla terroristreiret, koblar han henne mot klubben og jakta er i gang.
Det er mange personer i denne boka, mange små historier som kanskje ikkje får utvekle seg og forteljinga stoppar litt opp, men drivet gjer at ein berre må lese vidare.
Aller mest handlar romanen om media si handtering av informasjon. Det er mye i boka som minnar om Katharina Blums tapte ære av Heinrich Böll, men dette er på mange måtar ei råare forteljing kor hovudpersonen har eit dårlegare utgangspunkt enn Katharina.
Gina seier: Kjærleiken er aldri nok, men ho er alt vi har (s.292) - må det meir til enn kjærleik for at vi skal meistre livet?
Selskapet samla seg om at dette var ei god bok - og vi har lyst på meir frå Richard Flanagan!