fredag 28. januar 2022

Møteplan for første halvår 2022


 Selskapet er i gang att og vi har laga møteplan fram til sommaren.

Det har kome ønske om å ha ein annan møtedag og det prøver vi no i dette halvåret. Det vil seie at vi møtast tysdagar, klokka 19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug om ikkje anna vert annonsert.

 

Møtedagane vert då:

8. mars

19. april

og 7. juni

Om du vil vere med i Nordhordland Litteære Selskap, så ta kontakt med biblioteket og meld deg på.

Hjarteleg velkomne alle!

tirsdag 4. januar 2022

Første møte i 2022

 

Godt nytt år til alle! Selskapet starter opp att og håper at vi framleis kan treffast i trygg avstand, men på same plassen. Vi skal lese og snakke om Per Petterson si bok: Ekkoland. Det er den første romanen han ga ut. Sidan har han gjeve ut ei mengd flotte romanar som har vorte lesne av mange og fått fleire prisar. Kanskje vi allereie i Ekkoland får sjå teikn til samanheng med bøkene som har kome seinare, den som les får sjå....

Strilabiblioteket skal strøyme ein samtale med Per Petterson onsdag den 19. januar kl.19.00 på Strilabiblioteket Knarvik. NB! Arrangementet er på Knarvik grunna plass og smittesituasjon. Ta kontakt og meld deg på.

Selskapet skal møtast torsdag 27. januar 2022 kl.19.00 på Strilabiblioteket Frekhaug.

Vil du vere med? Ta kontakt med biblioteket for meir informasjon.

Velkomne!