onsdag 10. februar 2010

Island - eventyr og sagn

Vi går vidare med islandsk litteratur. Den 10. mars kl.19.00 treffast vi på Lindås folkeboksamling i Knarvik. Då skal vi samtale om Skugga-Baldur av Sjón ei bok som ser lita og lett ut, men er ho det? Den som les får sjå! Det er berre å gle seg til å lese og prate!

tirsdag 2. februar 2010

Kvifor ler måkene?

Selskapet slo ganske raskt fast at: "Me har vore mykje for lite nysgjerrige då vi var små!" Tenk på Agga, som ved å vere uthaldande nysgjerrig fekk vite både det eine og det andre!
Vi møter sterke kvinner i boka Måkelatter som var tema for kvelden. Det opptrer og nokre menn der, men dei vert for statistar å rekne når det skal bli driv og action i handlinga. Vår favoritt er den unge Agga, men den vi snakka mest om var mystiske Freyja. Ho som vi avslørte som bulemikar, full av løyndomar og som gjer stort sett det som passar ho. Nokre hadde høyrt at det var laga film av boka og den kunne vi gjerne tenkje oss å sjå, men scenen med hårtørkinga kunne alle se føre seg! Og når Freyja arbeidde på apotek og fekk alle uteliggjarane til bestevenner - , vi lo berre ved tanken! Vi undra oss over om Freyja støtta dei utstøytte ut i frå ei altruistisk grunnhaldning eller om det var hemn som motiverte ho. For ho latterleggjorde svigermora og heile hennar verd på ei ganske grufull måte. Vi var ein tur innom Magnus, lensmannen, som nok ikkje passa så veldig på grensa for teieplikta og kva han fortalde Agga. Dei i selskapet som vaks opp i små forhold kjende seg att i fleire av hendingane og dei eldste hugsa og rasjoneringa som vi opplevde i Noreg i byrjinga på femti-talet.
Vi prøvde å tenkje oss kva skjer med Agga når ho veks opp? Vert ho telefondame, med oversikt over alt som skjer i bygda? - Politikvinne? - Diktar? - Ho kan bli alt, uforferda som ho er.
Men så var det spørsmålet: kvifor ler måkene? Ler dei "fanden i voldsk"? - av di Freyja "slipp unna" og Agga går inn i kvinnefellesskapet? Vi fann ikkje ut av dette, men vi les gjerne meir av forfattaren Kristín Marja Baldursdóttir!