onsdag 10. november 2021

Humor er ei vanskeleg sak

 


Selskapet hadde lese Når ein først skal skyte nokon av Arnfinn Kolerud, ei så kalla humoristisk bok. Denne gongen var ikkje meiningane delte i det heile teke. Dette var ei masete bok! Kva vil forfattaren med denne boka? Er det språkstrid - eller kva? Og alle desse småforteljingane som var delvis morosame, men og vanskelege å finne hovud og hale på... Det er sjeldan Selskapet var så samstemde i dommen, men det skjedde altså denne gongen.

Romanen handlar om folk i Vassbygda/Vassbygdi der nokon hevdar at a-ending er det einaste rette og nokon at i-endingar er det som gjeld. Vi møter eit utval personar som bur i denne bygda/i, mellom dei Bendik Utføre som er ein ihuga i-mann. Han køyrer Toyoti og legg stadig ut på tur for å lesa høgt frå diktsamlinger med rett ending i orda. Han deler ut ordlister til nyinnflyttarar og er særs misjonerande for saka/i si. Han vert "stalka" av Sylvia som passar på at han ikkje vert altfor ivrig i misjoneringa. Ho køyrer Auda og er altså ein av "dei andre". Vi møter og ein hemmeleg gjeng som er særs oppteken av at det skal berre vere ein Ivar Aasen og då det vert oppdaga eit ein bjørn i Dyreparken i Kristiansasnd som heiter Ivar, må noko drastisk gjerast. Dei hyrer inn Orm Åkerstein til å utføre oppdraget og dette fører med seg mange rare situasjonar.

Alt dette høyrest nok morosamt ut, og det er det og, men det er for mykje, altfor mykje. Det var slik at fleire i Selskapet sleit seg igjennom boka av rein pliktkjensle og då vert jo ikkje lesinga ein opptur akkurat. Det var sjølvsagt nokre kostelege episodar, tildømes der Orm køyrer postbilen på sjøen i reint sjølvforsvar/sjøforsvar. Eller då Bendik har opna hanskerommet i bilen til Sylvia og fått ein eksplosjon av papirbitar over seg og må støvsugast av henne på bensinstasjonen. Det var fleire som hadde ledd kraftig då. Likevel, for Selskapet vart boka for oppstykka i små sidefortjelingar og vi sakna den raude tråden. Kva vil forfattaren med boka? Vi fann ikkje svaret i bind ein av denne trilogien. Den som vil kan lese vidare i bind to og tre. Selskapet kjente på at det var nok med bind ein.