lørdag 10. desember 2022

Møtedagar våren 2023

 Sjølv om vi ikkje har runda nyåret så må vi legge planar!

Møtedagane vert på tysdagar kl.19.00, møteplassen vert annankvar gong Strilabiblioteket, Knarvik avdeling og BUA (andre etasje på Frekhaug gamle brannstasjon)

Møtedatoane vert:

17. januar

28. februar

28. mars - endring!

23. mai 

20. juni

Det er mogeleg at datoar og møteplass vert endra, men slik ser det ut per desember 2022.

Ha ei fin jul og les gode bøker, så kan vi ønskje kvarandre eit godt nytt år når vi treffast i januar!