tirsdag 20. juli 2021

I august skal vi snakke om...


 På møtet i august skal vi samtale om Merice Briffa sin roman Mine drømmers land. Det er den første boka i ein serie på tre bøker, men Selskapet har ingen planer om å lese alle tre, men vi trur ho kan gje oss lyst til å lese meir litteratur frå Australia. Denne boka er ein historisk roman og det er ei stund sida Selskapet las noko i den sjangeren.

Vi treffast torsdag 19. august kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med i Selskapet? Ta kontakt med biblioteket og meld ifrå!

Ha ein fin sommar! Ta vare på kvarandre! 

Velkomne til møte i august!

tirsdag 25. mai 2021

Long time - no see

 Endeleg var Selskapet samla etter fleire månader med nedstenging og sterke restriksjonar om kvar og kor mange ein kunne vere på same staden. Dette la vi no bak oss og tok fatt på oppsummeringa av kva vi hadde lese i denne distanserte tida.


Første bok ut var den vi skulle ha drøfta i november 2020 Mørke netter i Barcelona av Alicia Giménez-Bartlett

For nokre av oss var dette ei forgløymande bok, medan andre hadde vore noko skeptisk, men etterkvart hadde blitt sjarmert av Petra Delicado og partnaren hennar Fermín Garzón. Vi prøvde å friske opp att kva boka handla om og ganske sakte fann vi ut både kven mordaren var og andre sider av boka som vi faktisk hadde mora oss over. Boka gjev eit godt innblikk i den spanske levemåten og fleire meinte at dette var krim av den meir avslappende sorten. Ei morosam bok, trass mordet.

Neste bok, den vi skulle ha snakka om i januar 2021 var Istanbul, Istanbul av Burhan Sönmez. Det var fleire som ikkje hadde lese boka på grunn av den valdelege rammeforteljinga. Dei som hadde lese, hadde konsentrert seg om forteljingane som dei fire mennene fortel kvarandre og ikkje så mykje torturen som gjekk føre seg i fengselet dei satt i. Desse fire mennene heldt motet opp hos kvarandre ved å fortelje kvar si historie som dei hugsa frå livet sitt før dei vart fengsla. Dei fortel ikkje noko som kan røpe kvar dei kom frå eller noko om familiene deira, men dei fortel om minner slik som å ta ein røyk, sitte på terrassen og sjå ut over byen og ein og anna vandrehistorie.  Det er på sitt vis vakkert og interessant, men for dei fleste vart ramma med fengselet og det usikre livet der for brutalt. Det var ei tung bok å lese.
Boka vi skulle lese i mars var Nadine Gordimer sin roman Et eget liv. Gordimer skriv frå Sør-Afrika og hennar tema er ofte raseskilje, men i denne romanen skriv ho om naturvern, aids, klasseskilje og relasjonar i familien. I romanen møter vi Paul Bannermann, 35 år, naturvernforkjempar og økolog. Han er gift med Benni/Berenice og dei har ein son saman. Paul har fått kreft og behandlinga med stråling gjer at han må bo hos foreldra for å skåne familien sin. Faren skal snart pensjonere seg, han har alltid lete kona få rom til å arbeide med karriera si. Ho er advokat for menneskeretts-spørsmål. Paul kjenner på korleis distansen han no må ha til familien sin endrar relasjonen mellom  dei. Han ser korleis han og kona eigentleg arbeider mot kvarandre, ho for eit stort reklamefirma og han med naturvernspørsmål. Foreldra reiser til Mexico for å følgje arkeologiske utgravingar, for endeleg skal faren få følgje sin draum. Dei kjempar kvar på sin plass for å finne sitt eige liv .

Det er svært mange tema som vert tatt opp i denne romanen. Det er interessant, men det var perioder i boka der fleire i Selskapet fall ut av di det var side opp og ned med betraktingar om naturvern. Kanskje ikkje ein av Gordimer sine beste?


Og endeleg var vi komne fram til boka vi skulle lese i mai! Tore Renberg fekk Bokhandlarprisen for romanen Tollak til Ingeborg. Ein roman på ikkje så mange sider, men som gjorde eit sterkt inntrykk på Selskapet. Romanen er eit portrett av ein mann som kjempar mot framskrittet, som rasar mot det og dei som vil endre verda slik han kjenner ho. Det er Tollak som fortel om Ingeborg, barna og Oddo, sonen han har utanom ekteskapet. Tollak drikk, han vert rasande og trugar og slår dei som står i vegen for han. I eit raserianfall drep han Ingeborg og skjuler drapet ved å leggje ho ein gamal Citroen som han og Oddo grev ned. Han ber på denne ugjerninga gjennom resten av livet. Forholdet til barna har vore dårleg sidan dei flytta heimanfrå og no er det så vidt dottera hans orkar å komme heim. Når han får kreft og veit at han skal døy ber han dei to barna komme og fortel dei om kva han har gjort. 

Tollak har ein merkeleg form for logikk. Det er han som har rett og han argumenterer slik at du føl tankane hans, sjølv om alle i Selskapet innsåg at her har vi med ein bitter og øydelagt mann å gjere. Renberg viser oss den makteslause mannen som rasar mot samfunnet og handlar mot dei næraste på ein vond og øydeleggjande måte. Språket i boka er utruleg vakkert. Det er ei mørk forteljing og ei bok som vi nok vil hugse ei lang stund.

Etter denne maratongjennomgangen tek Selskapet ferie fram til august for så å starte opp att med nye kjekke bøker og gode samtalar. 


fredag 30. april 2021

Ei von er vekt, vi kan møtast!

 

Etter siste oppdaterte meldingar skal det no vere mogeleg å treffast! Vi skal berre ha ein meter mellom oss og då er det igjen mogeleg å ha eit møte i Selskapet. Vi skal snakke om Tore Renberg sin siste roman Tollak til Ingeborg. Romanen er på berre 165 sider og lett å lese. 

Vi treffast på Strilabiblioteket, Frekhaug torsdag 20. mai 2021 kl.19.00

Biblioteket har tinga bøker til alle faste deltakarar, men om det er nokon som ønskjer å vere med så ta kontakt med biblioteket, slik at dei kan tinge bok.

Vi vonar på det aller beste og ønskjer alle velkomne!

tirsdag 20. april 2021

Eit tilbod!


 Har du lese Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar? No er det mogeleg å sjå teaterframsyninga frå Det norske teateret på storskjerm på Strilabiblioteket,  Knarvik.

Framsyninga er onsdag 28. april kl.19.30. Du må melda deg på 56375431 eller på e-post til strilabiblioteket.knarvik@alver.kommune.no

Grip sjansen! Kven veit kor lenge vi får ha 1-meter´n? - og kan sjå ein flott teaterframsyning saman med andre!

Facebook:     https://www.facebook.com/events/1446955355641325/

Nettsida:       https://nordhordlandsbiblioteka.no/nn/event/teaterframsyninga-tante-ulrikkes-vei-direktestr%C3%B8yming-fr%C3%A5-det-norske-teatret

 

 

onsdag 7. april 2021

Nedstenging eller ikkje - vi heldt fram med å lese

 

Sjølv om Selskapet har måtte avlyse den eine samlinga etter den andre så kan vi ikkje slutte å lese. Vi kan enno ikkje melde om ein dag vi kan møtast, men så snart det er mogeleg kjem det ei melding!

I mellomtida les vi Tore Renberg sin siste roman Tollak til Ingeborg ein roman som har fått mykje god omtale og som er ikkje altfor tjukk, men likevel inneheldt mykje.

Strilabiblioteket tingar bøker og de vanlege medlemmene i Selskapet får melding når dei kan hente boka. Om du vil vere med å lese denne, ta kontakt med Strilabiblioteket!

God lesing!

lørdag 3. april 2021

Og den som trudde at no endeleg kan vi møtast, må tru om att!

 Vi som optimistisk planla å møtast torsdag 8. april for å snakke oss igjennom dei tre siste bøkene vi har lese må diverre innsjå at slik vert det ikkje!

Sidan det må vere minst to meter mellom kvar deltakar er det ikkje mogeleg å gjennomføre eit møte i lokala til Strilabiblioteket på Frekhaug.

No tek vi ei tenkjepause og kjem attende med nye meldingar når vi har tenkt litt. 

Vi ynskjer alle ei god påske!

torsdag 25. februar 2021

Endeleg! Atter skal vi møtast!

 Koronarestriksjonane er endra og vi kan igjen møtast! 

I siste innlegg står det at vi skal lese Et eget liv av Nadine Gordimer og fleire har fått melding om at boka kan hentast på biblioteket, gjer det og møt opp på Strilabiblioteket, Frekhaug torsdag 8. april 2021 kl.19.00


Om du ikkje har fått boka eller melding om å hente den, ta kontakt med biblioteket for nærare avtale.

Vi tek ei runde gjennom bøkene vi har lest til no. Har du lest alle er det fint, har du gløymt kva du har lese så vil nok samtalen minne deg om det. Har du ikkje lese noko, men berre har lyst til å høyre på er du velkommen til det.

Velkomne, alle!

mandag 15. februar 2021

Er det ljos i coronatunnelen?

Nix, det er per idag ikkje noko som tydar på at vi kan treffast med det første, men optimistar som vi er - kan det vere lurt å halde lesinga i gang. Vi har lese oss gjennom diverse land og kontinent og no i februar les vi bøker frå Sør-Afrika. Då er det vel naturleg å ta føre seg ei bok av Nadine Gordimer, er føregongskvinne, ei tydeleg motstandar av apartheid og Nobelprisvinnar i 1991.


Vi les Et eget liv men har som sagt ikkje nokon møtedato å sjå fram til. Når vi igjen kan ha møte vil vi ta ei oppsummering av dei tre bøkene vi har lese og så bestemme løpet vidare.

Dei som vanlegvis møter opp til Selskapet sine samtalar vil få melding når boka er klar for henting på biblioteket. Heldigvis er biblioteket ope!

Då er det berre å leve i håpet om betre tider slik at vi kan treffast igjen om ikkje så veldig lenge! Lukke til med lesinga!

tirsdag 5. januar 2021

Og nok ein gong må vi avlyse!

 


Erna har talt! Søndag 3. januar sa ho: bli heime, gå ikkje på besøk, treff så få folk som mogeleg. Alver kommune har difor bestemt at alle arrangement skal avlysast fram til 18. januar.

Dette gjeld også vårt kjekke Selskap som skulle hatt møte 14. januar. Vi har ikkje bestemt neste møte, men vil be alle som er med i Selskapet om å følgje med her på bloggen for ny dato.

Trass alt: Ha eit godt nytt leseår og lat oss håpe at dette er siste gong vi må avlyse grunna koronaen.