tirsdag 24. august 2021

Septembermøtet 2021

 Det er fofattaren Cecilie Enger som er i fokus i september!

Allereie onsdag 1. september kl.19.00 kan du vere med på ein samtale mellom Cecilie Enger og Kaja Scherven Mollerin som skal strøymast frå Litteraturhuset i Oslo. Du må melde deg på for å vere med på dette arrangementet, strilabiblioteket.frekhaug@alver.kommune.no eller telefon 56171080


Selskapet skal ta føre seg Himmelstormeren som kom ut i 2008. Boka handlar om Ellisif Wessel som kom fra overklassen, men som vart dei svakaste si talskvinne. 

Selskapet møtast torsdag 23. september kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Velkomne!

mandag 23. august 2021

Kjærleik, forviklingar og litt historie om Australia.

 

Endeleg var Seslakpet samla etter ei lang og solrik ferie. Vi hadde lese Merice Briffa: Mine drømmers land som er den første boka i serien om familiane Collins, Tremayne og Trevannick. Vi møter dei først i Cornwall, England der konfliktane og løyndomane startar og seinare i Australia. Hovudhandlinga går føre seg i Australia dit familien Collins reiser til etter at den eldste dottera har teke livet sitt heime i Cornwall. Hovudpersonen i denne boka er Meggan, den yngste i familien og den som har sterke draumar om å bli songarinne. Ho har ei vakker stemme, men mor hennar meiner ho bør bruke meir tid på å få seg arbeide enn å dyrke draumen om å synge. Meggan redder livet til ein liten gut og vert beden om å vere barnepike hos denne familien. Ho takkar ja og får møte eit anna miljø der songtalentet hennar vert sett pris på. Vegane til familiane Collins, Tremayne og Trevannick krysser kvarandre og Meggan får sterke kjensler for Con Trevannick som er forlova med Jenny Tremayne. Ho legg desse til side og gifter seg med David Westoby som er ein rik mann og er villig til å betale for musikkutdanninga til Meggan. Brødrene til Meggan høyrer at det er funne gull nær Adelaide. Dei legg ut på reisa og treff familien Wenton. Denne familien har teke til seg ei aborignerjente og oppdratt ho saman sine eigne barn.  Brødrene Collins reiser vidare, men på vegen er dei ute for ei ulukke og vert hjelpt av aborigere som heldt til i omådet. Con Trevannick oppsøker Meggan igjen, dei vert elskarar og Meggan vert gravid. Mannen hennar David får vite om graviditeten via songlæraren til Meggan. Ved ei ulukke døyr han før han rekk å snakke med Meggan. Og dramaet rullar vidare...

Det er mange forviklingar i denne romanen, men som Selskapet kom fram til: her er det mykje som er føreseieleg. Forfattaren har teke eit skal av historia til Australia og skreve om tida frå 1844 til 1853 då det vart dreve intensiv gruvegrift og gullfunna dreiv sindige karer til å reise frå hus og heim til område der det var funne gull. Ho har og skrive om haldningane til aborignarane og det er like skremmande som rasistiske haldningar og handlingar alltid er. Forfattaren skriv bra, lett og ledig. Det er underhaldande, men vi kunne gjerne tenkt oss litt meir om samfunnet og historia og ikkje så mange kjerleiksfoviklingar.