fredag 2. oktober 2015

Novembermøte

Det vart lenge mellom møta i Selskapet denne hausten, men når vi kjem til 12. november Kl.19.00 skal vi samlast på Lindås bibliotek i Knarvik.
Boka vi skal samtale om er Emma Healey si bok Elizabeth er borte er bok som stort sett ikkje har kvilt i bibliotekhyllene, men har vitja mange heimar og vorte lesen med stor innleving skal vi tru rapportane.
Denne boka er Emma Healey si første bok, det er alltid spennande med debutantar, så dette er noko å sjå fram til!
Har du lyst til å vere med å snakke om boka? Ta kontakt med biblioteka!

tirsdag 15. september 2015

Kvar vart du av? Eller kom du eigentleg bort eller heim, Bernadette?

Dette innlegget har bloggaren bentebing.com skrive og ho skriv på bokmål. Vi ber lesarane om orsak for dette, men Selskapet var så forvirra over boka at dei har sett seg tvunge til å løyse referatet på denne måten.

 Forfatteren Maria Semple har skrevet flere TV-serier, hun har skrevet en bok til som ikke er oversatt, men denne er hennes første på norsk. Boka er lettlest - passer bra om sommeren - og den har så mye driv i seg at det ikke er noen punkt hvor jeg begynner å bla bak i boka for å finne ut hvor lenge det varer før det skjer noe.
Boka handler om Bernadette Fox prisbelønnet arkitekt med sosial angst og diverse fobier, hennes meget begavede datter Bee og mannen Elgie Branch som er en meget høyt ansett person i Microsoft organisasjonen. De bor i Seattle i et falleferdig hus, men i et "pent"  nabolag. Bernadette klare ikke å tilpasse seg de sosiale kodene i byen og forventningene foreldrene blir møtt med på skolen der datteren går. Hun går minst mulig ut og har skaffet seg en virtuell assistent fra India, Manjula Kapoor, som ordner opp de daglige behovene.  Foreldrene har lovet Bee at hun skal få ønske seg noe om hun får beste karakter i alle fag når hun skal begynne på college. Det gjør hun og hun ønsker seg en familietur til Antarktis. Bernadette setter assistenten sin i gang med å bestille reisen, klær og alt de trenger til turen. Hun blir lett sjøsyk og finner ut hvilke medikamenter som virker best mot sjøsyke, disse må hun ha - selv om de vil slå henne ut i dagevis. Hun overlater all informasjon, bankkort, pass osv til sin virtuelle assistent, noe som skal vise seg å bli ganske katastrofalt etterhvert.
Bee går på Galer Street skole der det forventes av foreldrene at de engasjerer seg i ulike aktiviteter. Verken Bernadette eller hennes mann er interessert i dette og det fører til mye sladder mellom noen av foreldrene. Vi møter Audrey Griffin, mor til krapylet Kyle og forøvrig nærmeste nabo og nylig fraskilte Soo-Lin Lee-Segal administrativ assistent i Microsoft. Audrey og Soo-Lin er nære venninner og har stadig kontakt enten per telefon eller e-post. Audrey krever at Bernadette fjerner bjørnebærkrattet som er i hagen, dette fører til et stort jord og leirras inn i huset til Audrey og familien midt under en brunsj for å rekruttere nye, velstående foreldre til Galer Street skole. Audrey og familien må flytte på hotell mens renoveringen av huset pågår, noe som igjen fører til mer frustrasjon og raseri rettet mot Bernadette. Soo-Lin begynner å arbeide sammen med Elgie, Bernadettes mann og beskrivelsen av hennes tilbedelse av makt og posisjon får meg til å le flere ganger.
Det er et virrvarr av brev, meldinger og hendinger i denne romanen. Den latterliggjør posisjoner, den ironiserer over skolesystemet i USA - bl.a. er det et brev fra lederen for FAU som er et eksempel på oppskrudd entusiasme man kan bli helt utslitt av - og det er Bernadette selv som sitter så inderlig fast i sitt personlige traume. Det er en morsom bok, men krever en viss konsentrasjon av leseren, kan absolutt anbefales.

«Han var no ein liten snushane og!»Tredje september samla vi troppane att  for å snakka om bøkene selskapet blinka seg ut før sommaren kom over oss. Litt kvinnefall var det denne kvelden, men seks brave lesarar benka seg kring bordet. Etter litt drøs om  regn og sol og opplevingar, starta vi med Mark Haddon si bok « Den merkelige hendelsen med hunden den natten» frå 2003.
Nokre av oss hadde lese eller hørt om denne tidlegare, men vi var einige om at den tolte godt eit par gjennomlesingar og var vel verd å bruke tid på. 
Hovudpersonen og forteljaren Christopher seier  i kapittel sju at « Denne boken handler om et mystisk mord» , men selskapet opplevde den som mykje meir enn det.  Christopher er 15 år og har ei mild form for autisme. Han bur i Swindon  i England saman med far sin.  Autismen gjer at han må ha sine faste rutinar og det er ei stor utfordring å forstå dei sosiale kodane i omverda.
Ei natt finn Christopher naboen sin hund ihelstukken  med høygaffel . Han var glad i hunden og  i beste Sherlock Holmes stil sett  han seg føre å oppklare kven mordaren er.  Denne ettersøkinga fører Christopher til mange utfordringar og til eit endå større mysterium; kva hadde eigentleg skjedd med mora?  Etter kvart viser det seg at mora slett ikkje er død slik far har sagt, og Christopher legg ut på ei reise til London for å finne henne.
Selskapet vart raskt einige om at høgdepunktet i boka var då han etter mykje strev og angst fann fram til mora.
Boka var gripande og tankevekkande på så mange måtar. Innimellom måtte ein le litt av tankane, funderingane og formuleringane hans ( for han var no ein liten snushane og, som ei utrykte det ). Andre gonger slo det såre og vanskelege inn over oss. Angsten for det ukjende, raseriet då faren sine løgner kom for ein dag, og skuffelsen hans då mora ikkje hadde plass til han i London kunne vi godt leve oss inn i. I det heile fekk vi eit godt innblikk i korleis  menneske  med problem som Christopher må streve for å halde orden i eit dagleg kaos.

Vi kunne og godt tenkt oss ein tur til Det Norske Teater i Oslo og sett førestillinga basert på Jon Fosse si omsetjing av denne boka. Om vi får det til i ein travel haust får vi sjå, men vi vil iallfall forsøke å få tak i filmen og sjå den på siste møtet før jul.

mandag 20. juli 2015

Førebuingar til møtet i september

 Selskapet var samde om å lese to bøker i sommerferien. Den eine er boka: Hvor ble du av, Bernadette av Maria Semple.
Den andre er Den merkelige hendelsen med hunden den natten av Mark Haddon
Har du lyst til å vere med på samlinga den 3. september på Meland blbiotek kl.19.00? Berre møte opp! har du lyst til å lese desse bøkene? Ta kontakt med biblioteka.
Selskapet ønskjer alle ein strålande sommar!

fredag 12. juni 2015

"Man trenger ikke gå over bekken etter vann, når man kan vanne i bekkenet"

Kva er det du hugsar når det er ei stund sia du leste boka? Eller når det du leste ikkje hang på greip? Då er det godt å ha eit Selskap som saman prøver å kome fram til kva var det no dette handla om. I Ali Smith si bok På stedet mil vert vi i første kapittelet møtt av ein mann på ergometersykkel og ein gut som hjelper han med å ta av klistrelappane på armar, bein og auge. Kven er dette? Det fann vi aldri ut av. Neste kapittel. Anna Hardie får ein e-post av fru Lee som har Miles, ein tidlegare venn av Anna, som middagsgjest. Uheldigvis har Miles gått inn på gjesterommet, låst døra og nektar å kome ut og ho ber Anna kome å overtale han til å forlate huset. Anna hugser nesten ikkje Miles, men etterkvart får vi vite meir om korleis dei møtte kvarandre og korleis Miles tok ho med inn i fellesskapet. Etter dette treff vi på Mark som sørgjer over vennen sin som gjekk bort, men som treff Miles og tek han med i middagsselskapet til familien Lee. I dette selskapet er og Brooke ei jente på ni - ti år og professor foreldra hennar. Brooke er ei ganske usedvanleg jente og ho og Miles finn tonen.
Han sender henne til May, ei eldre dement dame som ligg på sjukehus. May si dotter og Miles kjende kvarandre, dottera døyde og Miles dukka opp i heimen til May kvart år på hennar dødsdag. Brooke sender lappar til Miles når han har stengt seg inne. Ho skriv ned alle observasjonar ho gjer og ho fortel han om alt oppstyret som er utanfor huset. Ja, for utanfor vindauget der Miles er, har det samla seg ein mengd nysgjerrige menneske og fru Lee har fått laga buttons og nøkkelhankar som ho sel til dei som står der. Midt i denne gode handelen oppdagar fru Lee at døra til gjesterommet er ope og Miles har gått ut! Ho får alle dei impliserte til å lova at dei ikkje skal røpe dette for nokon slik at ho kan halde fram med salet. - det gjer dei!

Selskapet undra seg over kvifor Miles i det heile gjekk inn på rommet, kva ville han der? Finne seg sjølv? Er verkeleg ei dør frå 1700-talet så verdfull at ho ikkje kan brytast opp? - og kva med middagsselskapet? Kven ville invitere ukjende menneske på middag i heimen og ha ein så hissig samtale/diskusjon?
I omtalane vi hadde lese stod det at dette var ein humoristisk forteljing. Nokre i Selskapet syntes det, medan andre hadde store problemer med å finne noko å le av i det heile. Miles er framstilla som ein vennleg person, men kanskje ikkje så viktig i liva til dei som snakkar om han i boka. Han er ein biperson, men samstundes ein som er ein katalysator i deira liv.
Høgdepunktet i boka var middagsselskapet, syntes vi og den filmatiske oppbygginga. Svakheitene var alle detaljane, det vart ganske langtekkeleg. Når det er sagt, er nok denne boka ei av dei vi vil hugse og kanskje nokre vil lese ho ein gong til, for vi oppdaga alle nokre nye sider ved historia.

(overskrifta er eit sistat frå May som snakker med seg sjølv i "sitt eget hodes begrensning")

tirsdag 9. juni 2015

Tida renn....

Selskapet hadde møte den 26. mars og snakka om Sandslottet i Aleppo, men skrivaren skulka møtet og referatet rann vekk i ...?
Men Selskapet gjev ikkje opp og går laus på ei ny bok som vi skal samsnakkast om torsdag den 11. juni kl.19.00 på Lindås bibliotek.
Boka denne gongen (siste før ferien) er Ali Smith: På stedet mil.
Velkomne til samtale dei som vil!

tirsdag 24. mars 2015

Møte i mars!

Nordhordland Litterære Selskap skal snakke om Chris Bohjalian si bok Sandslottet i AleppoMeland bibliotek den 26. mars kl.19.00. Dette er både ei forteljing om kjærleik, men og den dramatiske historia om folkemordet på armenarane. Boka er aktuell av fleire grunnar mellom anna er det snart hundre år sidan desse historiske hendingane fann stad. Her er det altså både fakta og fiksjon - spennande lesing!
Har du lyst til å vere med?
Ta kontakt med Lindås eller Meland bibliotek.

mandag 23. mars 2015

Kor lang tid tek det å knuse eit menneske?

Ja, tenk dette var eit av spørsmåla som kom opp då Selskapet hadde diskutert boka Den ukjente terrorist både vel og lenge. Hovedpersonen er Gina Davis - ei ung dame som er dansar i ein nattklubb og som drøymer om eit betre liv. Eit liv der ho vert sett på som eit menneske og ikkje som eit stykke kjøt. Ho kjem frå ein vanskeleg bakgrunn, ho har heile tida ein draum om utdanning og ein stad å bu som er vakker å sjå til og hennar eigen. Gina bur og arbeider i Sidney, men vi blir kjent med ein heilt anna del av byen enn der det spektakulære og vakre operahuset ligg. I Gina si verd handlar det om å tene mest mogeleg, halde seg unna påtrengane karar og kjøpe seg vakre designerklede. Gina vert kjend med Tariq, dei går til leiligheita hans og ho er saman med han ein kveld og ei natt. Om morgonen er han borte, Gina går deri frå men ho vil gjerne treffe Tariq  igjen så ho ringer til han utan å få kontakt. Det viser seg at Tariq er narkokurer og pressa gjer han til ein terrorist. Mediemannen Richard Cody har ikkje same høge stjerna han hadde i TV-selskapet han jobbar for. Han prøver desperat å finne nye vinklar på program han gjerne vil lage og irriterer seg over folk han må smiske for. Han går til nattklubben der Gina jobbar og prøver seg på henne, ho avviser han og vil glemme heile fyren. Då alarmen går om eit mogeleg terroriståttak og Cody ser film opptak av Gina og Tariq som går inn i det såkalla terroristreiret, koblar han henne mot klubben og jakta er i gang.
Det er mange personer i denne boka, mange små historier som kanskje ikkje får utvekle seg og forteljinga stoppar litt opp, men drivet gjer at ein berre må lese vidare.
Aller mest handlar romanen om media si handtering av informasjon. Det er mye i boka som minnar om Katharina Blums tapte ære av Heinrich Böll, men dette er på mange måtar ei råare forteljing kor hovudpersonen har eit dårlegare utgangspunkt enn Katharina.
Gina seier: Kjærleiken er aldri nok, men ho er alt vi har (s.292) - må det meir til enn kjærleik for at vi skal meistre livet?
Selskapet samla seg om at dette var ei god bok - og vi har lyst på meir frå Richard Flanagan!

onsdag 28. januar 2015

Den ukjente terrorist

Torsdag 29. januar 2015 kl.19.00 skal Selskapet samlast på Lindås bibliotek for å samsnakkast om boka Den ukjente terrorist av Richard Flanagan. I 2014 fekk han Man Booker-prisen for romanen The Narrow Road to the Deep North, som vert utgjeven på norsk våren 2015. Richard Flanagan er ein av Australia sin viktigaste forfattarar og skriv med dette kontinentet som bakgrunn. Han har og laga filmmanus.

Har Selskapet lese ei slik bok før? Den som vert med på samtalen får vite. Det er ope for alle! Velkomne!

tirsdag 27. januar 2015

Det handlar om integritet

Midt i desember før jula hadde slukt oss heilt, var Selskapet samla til kaffe, clementiner og oppglødd prat om Svik 1938 av Kjell Westö. Dette var ei bok alle likte og når det er slik, er det lett for at samtalen vert litt "slapp". Ikkje denne gongen for Svik 1938 er ei bok som engasjerar! Boka handlar om advokat Thune, ein mann frå den øvre middelklassa og sekretæren hans fru Mathilda Vik, ei dame med ein stor og tung sekk av skremelege minne frå fortida. Boka heiter Svik og vi begynte å rekne etter kor mange slags svik vi traff på i boka. Thune vert sviken av kona Gabi som gifter seg med ein barndomskammerat, barndomskammeraten svik Gabi ved å gå inn i eit forhold til fru Vik. Vi fann svik mot barn, misbruk av tillit, svik mot folket, svik mot jødene, nasjonalt svik, kjønnsdiskriminering, nevøen til Thune svik han - ja, det var mykje å trekke fram her.
Vi følgjer Mathilda Vik litt tilbake til tidleg ungdom under den finske borgerkrigen. Forledra tilhøyrer dei raude og alle som har hatt noko med dei raude å gjere vert sett i konsertasjonsleirar. Det er lite mat, men værst av alt er at Mathilda kvar natt vert oppsøkt av ein av offiserane og misbrukt av han. Broren hennar vert plassert på barneheim og det er tydeleg at han og vert utsett for misbruk. Mathilda har heile tida dårleg samvit og utveklar schisofreni, det er  Miljafrøken som kjem når det vert for mykje press og Miljafrøken foreslår dei villast ting ho kan gjere mot dei som har gjort henne vondt.
Thune har og slitt å slite med. Han sørgjer framleis over Gabi som forlet han og han ser at onsdagsklubben, som han har vore med i sidan gutedagane, deler seg ideologisk etter kvart som nazismen bryt fram. Thune er libral og skriv eit avisinnlegg som fører til angrep både verbalt og fysisk. Det er ei tid for å velgje side og det er ikkje enkelt for ein mann som Thune.
Selskapet diskuterte livleg kven som var skurken som hadde valdteken fru Vik, (det var fleire som ikkje hadde oppdaga det) kva som var høgdepunktet i boka og kva som gjorde mest inntrykk, her hadde dei fleste sine favorittar - sjølv om episoden på idrettsbana var skakande lesing.
 Vi vart samde om at denne boka hadde eit flott språk, lett å lese og samstundes så mykje å tenkje på.