fredag 30. april 2021

Ei von er vekt, vi kan møtast!

 

Etter siste oppdaterte meldingar skal det no vere mogeleg å treffast! Vi skal berre ha ein meter mellom oss og då er det igjen mogeleg å ha eit møte i Selskapet. Vi skal snakke om Tore Renberg sin siste roman Tollak til Ingeborg. Romanen er på berre 165 sider og lett å lese. 

Vi treffast på Strilabiblioteket, Frekhaug torsdag 20. mai 2021 kl.19.00

Biblioteket har tinga bøker til alle faste deltakarar, men om det er nokon som ønskjer å vere med så ta kontakt med biblioteket, slik at dei kan tinge bok.

Vi vonar på det aller beste og ønskjer alle velkomne!

tirsdag 20. april 2021

Eit tilbod!


 Har du lese Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar? No er det mogeleg å sjå teaterframsyninga frå Det norske teateret på storskjerm på Strilabiblioteket,  Knarvik.

Framsyninga er onsdag 28. april kl.19.30. Du må melda deg på 56375431 eller på e-post til strilabiblioteket.knarvik@alver.kommune.no

Grip sjansen! Kven veit kor lenge vi får ha 1-meter´n? - og kan sjå ein flott teaterframsyning saman med andre!

Facebook:     https://www.facebook.com/events/1446955355641325/

Nettsida:       https://nordhordlandsbiblioteka.no/nn/event/teaterframsyninga-tante-ulrikkes-vei-direktestr%C3%B8yming-fr%C3%A5-det-norske-teatret

 

 

onsdag 7. april 2021

Nedstenging eller ikkje - vi heldt fram med å lese

 

Sjølv om Selskapet har måtte avlyse den eine samlinga etter den andre så kan vi ikkje slutte å lese. Vi kan enno ikkje melde om ein dag vi kan møtast, men så snart det er mogeleg kjem det ei melding!

I mellomtida les vi Tore Renberg sin siste roman Tollak til Ingeborg ein roman som har fått mykje god omtale og som er ikkje altfor tjukk, men likevel inneheldt mykje.

Strilabiblioteket tingar bøker og de vanlege medlemmene i Selskapet får melding når dei kan hente boka. Om du vil vere med å lese denne, ta kontakt med Strilabiblioteket!

God lesing!

lørdag 3. april 2021

Og den som trudde at no endeleg kan vi møtast, må tru om att!

 Vi som optimistisk planla å møtast torsdag 8. april for å snakke oss igjennom dei tre siste bøkene vi har lese må diverre innsjå at slik vert det ikkje!

Sidan det må vere minst to meter mellom kvar deltakar er det ikkje mogeleg å gjennomføre eit møte i lokala til Strilabiblioteket på Frekhaug.

No tek vi ei tenkjepause og kjem attende med nye meldingar når vi har tenkt litt. 

Vi ynskjer alle ei god påske!

torsdag 25. februar 2021

Endeleg! Atter skal vi møtast!

 Koronarestriksjonane er endra og vi kan igjen møtast! 

I siste innlegg står det at vi skal lese Et eget liv av Nadine Gordimer og fleire har fått melding om at boka kan hentast på biblioteket, gjer det og møt opp på Strilabiblioteket, Frekhaug torsdag 8. april 2021 kl.19.00


Om du ikkje har fått boka eller melding om å hente den, ta kontakt med biblioteket for nærare avtale.

Vi tek ei runde gjennom bøkene vi har lest til no. Har du lest alle er det fint, har du gløymt kva du har lese så vil nok samtalen minne deg om det. Har du ikkje lese noko, men berre har lyst til å høyre på er du velkommen til det.

Velkomne, alle!

mandag 15. februar 2021

Er det ljos i coronatunnelen?

Nix, det er per idag ikkje noko som tydar på at vi kan treffast med det første, men optimistar som vi er - kan det vere lurt å halde lesinga i gang. Vi har lese oss gjennom diverse land og kontinent og no i februar les vi bøker frå Sør-Afrika. Då er det vel naturleg å ta føre seg ei bok av Nadine Gordimer, er føregongskvinne, ei tydeleg motstandar av apartheid og Nobelprisvinnar i 1991.


Vi les Et eget liv men har som sagt ikkje nokon møtedato å sjå fram til. Når vi igjen kan ha møte vil vi ta ei oppsummering av dei tre bøkene vi har lese og så bestemme løpet vidare.

Dei som vanlegvis møter opp til Selskapet sine samtalar vil få melding når boka er klar for henting på biblioteket. Heldigvis er biblioteket ope!

Då er det berre å leve i håpet om betre tider slik at vi kan treffast igjen om ikkje så veldig lenge! Lukke til med lesinga!

tirsdag 5. januar 2021

Og nok ein gong må vi avlyse!

 


Erna har talt! Søndag 3. januar sa ho: bli heime, gå ikkje på besøk, treff så få folk som mogeleg. Alver kommune har difor bestemt at alle arrangement skal avlysast fram til 18. januar.

Dette gjeld også vårt kjekke Selskap som skulle hatt møte 14. januar. Vi har ikkje bestemt neste møte, men vil be alle som er med i Selskapet om å følgje med her på bloggen for ny dato.

Trass alt: Ha eit godt nytt leseår og lat oss håpe at dette er siste gong vi må avlyse grunna koronaen.