mandag 14. november 2022

Desembermøte 2022

 

Det vert plass til eit møte til før jula tek oss. Då skal Selskapet lese Tommi Kinnunen sin roman Der fire veier møtes. Dette er den første romanen hans på norsk.

Vi skal møtast tysdag 6. desember kl.19.00 på Strilabiblioteket, Knarvik avdeling.

Om du vil vere med på samtalane og vil lese boka før vi møtast, ta kontakt med biblioteket i Knarvik.

Vel møtt!

fredag 11. november 2022

Kjærlighet = besettelse?

 

Selskapet samla seg i ei sameint begeistring for romanen Rettsstridig forføyning; En roman om kjærlighet av Lena Andersson. Vi kasta oss resolutt inn i samtalen om Ester Nilsson og hennar relasjon til Hugo Rask kunstnaren som ho etterkvart vert bergteken av. Boka har undertittel En roman om kjærlighet , men var dette kjærleik, var ho ikkje heller bergteken av mannen eller kanskje mest av sine eigne kjensler for ideen om mannen? Ester vert beden om å intervjue Hugo Rask. Ho takkar ja til oppdraget og arbeider mykje med dette. Dei møtast og Ester som allereie har levd seg inn i livet og tankane til Hugo Rask vert bergtegen. Ho overtolkar alt han seier og ho let kvar respons frå han prege tankane og dagane hennar. Ho er ei intelligent kvinne, resonerande og innimellom ganske klartsynt. Likevel let ho kjenslene sine herje med henne når det gjeld denne mannen. Ho har venninner som forfattaren omtaler som venninnekoret. Dette grepet minna oss om dei grenske tragediane der koret ber fram råd og varslar. Ei i Selskapet sa at dette var ei  hending som forfattaren sjølv hadde opplevd og det kunne dei andre i Selskapet leva seg inn i, for å skrive så tett og nært om ei slik sår og vanskeleg hending kravde nok eit stort mot. Selskapet syntes at Hugo Rask var ein særs sjølvoppteken person. Han elska å bli dyrka av venene sine og dei han arbeida saman med. Romanen gjev eit interssant bilete av ein relasjon der partane har ulike behov og der den eine er meir oppsøkjande enn den andre. Selskapet fekk det obligatoriske spørsmålet om det var noko i boka dei ikkje likte? Det var det ikkje, alle likte alt! Dette er ein velskriven, intens roman og fleire i Seslakpet hadde allereie funne fleire bøker av forfattaren som skulle lesast.

mandag 26. september 2022

Møte i november 2022

 

Korleis gjer Selskapet bokvalet sitt? Nokre gonger vel vi frå tema eller eit land, andre gonger prisvinnande bøker eller deltakarane kjem med framlegg om kva vi skal lese. Dette siste var tilfellet med boka vi skal lese no. Difor skal vi lese Lena Andersson: Rettsstridig forføyning. Dette er ein roman som ho ga ut i 2013 og som ho fekk Augustprisen for.Lena Andersson er ein interessant forfattar, kanskje du får lyst til å lese fleire av bøkene hennar etter dette???

Vi møtast tysdag 1. november 2022 kl.19.00 på Strilabiblioteket Frekhaug.

Ta kontakt med biblioteket om du har lyst til å vere med på samtalen.

Velkomne alle!

torsdag 22. september 2022

Ei kort men intens forteljing

 

Etter korte fire veker var Selskapet samla igjen, denne gongen for å samsnakke om Det tørre hjertet av Natalia Ginzburg. Nokre syntes boka var tung å lese, nokre fekk ikkje heilt tak i kva som var målet med forteljinga, medan andre var svært begeistra. Kva handla boka om? Vi møter ei namnlaus kvinne som skyt mannen sin Alberto mellom auga i det første kapittelet. Det er ho vi følgjer når ho ser tilbake på livet sitt. Når ho har skutt mannen tek ho på seg sko og kåpe og går ut for å tenkje. Ho går til kafeen, drikk ein kopp kaffe og vandrar gjennom byen. Ho tenkjer på den første tida da ho traff mannen sin. Kor kjekt dei hadde det med lange samtalar, det var berre ho som snakka. Han las dikt for henne, Rilke, dei gjekk på kafe og teater. Ho pynta seg for han og venta på han. Nokre gonger kom han, andre gonger ikkje, men ho sat der og venta. Han fortalde veldig lite om seg sjølv, han ville helst ikkje tenkje så mykje over ting som hadde vore. Han ville i det heile ikkje tenkje så mykje. Han teiknar henne den første tida, det lika ho. Han fortel at han elskar ei kvinne som rett nok er gift, men som han likevel treff. Han vil gjere det slutt, men då ho begynner å grine ombestemmer han seg og frir til henne. Ho vil gjerne vite kva han eigentleg føler for henne, men han seier ingenting om det. Han seier at dei nok skal få eit bra liv likevel. Dei gifter seg, han er heime ei stund, men så reiser han. Ho veit ikkje kor eller kor lenge han vert borte. Ho venter. Etterkvart oppdager ho at han reiser til kvinna han elsker. Han låser seg inne på kontoret sitt når han er heime, dit får ho ikkje gå. Ho vert gravid og dei får ei lita jente. Barnet betyr alt for ho. Ho er temmeleg hjelpeslaus når ho skal stelle og mate barnet, men ho elskar henne. Alberto vil skiljast og ei venninne inviterer henne og barnet med på ei reise. På reisa vert barnet sjuk og døyr etter kort tid. Alberto reiser til ho og ombestemmer seg når det gjeld skilsmissa. Dei reiser heim, dei prøver å få eit barn til, men det blir ikkje noko av. Alberto begynner å reise igjen og ho skyt han.

Det er ei tett historie. Boka er på 120 sider, men det er som eit langt liv likevel. Tida er rundt 1940-talet og miljøet er Italia. Tradisjonen seier at kvinner skal gifte seg og få barn og slik sett vert dette målet for hovudpersonen. Ho har store forventningar til ekteskapet og mannen. Ho tenkjer at dei skal fortsette som før dei gifta seg, men Alberto vil ha kone/hushalderske og vere fri til å treffe elskerinna si. Selskapet fekk lyst til å ruske skikkeleg i begge to. Vi syntes ho reflekterte godt over situasjonen sin, men ho tok ikkje konsekvensen av det ho tenkte. Var ho litt dum? Eller var ho så desperat etter å verte gift? Dette fann vi ikkje ut av, men vi var samde i at Ginzburg skriv godt, språk er flott, knapt og direkte og det var vel verdt å lese boka.

onsdag 31. august 2022

Møte i september

 

Kva skal vi lese i september? Jau, tida er inne for å oppdage Natalia Ginzburg og denne gongen lese Det tørre hjertet. Det er ei kort lita bok, men intens.

Selskapet møtast på Strilabiblioteket, Frekhaug tysdag 20. september kl.19.00. 

Vil du vere med? Ta kontakt med biblioteket,

Velkomne alle!

torsdag 25. august 2022

Flott bok med treig start

 

Det var slik dei fleste i Selskapet karakteriserte boka Jente , kvinne , annet av Bernadine Evaristo. Dette var boka som var sommarboka i år, men ho var nok ikkje ei heilt enkel bok. Dei som hadde kjempa seg gjennom dei første hundre sidene vart likevel løna med ei forteljing om tolv sterke, svarte kvinner som på kvar sin måte fann sin veg å leve på og ta sin plass i historia. Vi fekk lese om tre ulike kvinner i kvar sin bolk. Dei hadde ei viss tilknyting til kvarandre, men det er fyst i det siste kapittelet at alt heng saman og vi får ein god avslutting med håp.

Det var ikkje enkelt å peike ut historier som stod serskilt fram, men alle hadde merka seg det sterke vennskapet mellom Amma (dramatikaren) og Dominique (organisatoren). Det var eit vennskap som gjorde inntrykk. Vi la og merke til at her var det mange sinte kvinner, men som ei sa: Dei hadde god grunn for dette raseriet. Det var rett og slett ei bok med mykje kvinnekraft og det lika vi alle.

Det var fleire i Selskapet som hadde merka seg at her var det ikkje mykje tegnsetting. Det var og langt i mellom avsnitta så det var ikkje lett for ein stakkar leser å få "landa", puste ut og ta ein pause.  Dette var eit moment som drog ned inntrykket av boka. Det var mykje som gjekk føre seg og fleire i Selskapet "møtte veggen" eit stykke ute i boka og måtte ta ein litt lengre pause. Gjennom desse forteljingane var det ikkje berre den einskilde kvinna som vart presentert, men og heile hennar miljø, det vart mange folk og situasjonar...

Likevel, dette var ein fin lesaroppleving! Ei bok som nokre tenkte å lese omatt etter ei stund...

onsdag 24. august 2022

Møtedagar hausten 2022

 


Selskapet er i gang att og vi skal møtast desse dagane i haust: 

Tysdag 20. september 

Tysdag 1. november

Tysdag 6. desember

Vi samlast på Strilabiblioteket, Frekhaug klokka 19.00 dersom det ikkje kjem melding om noko anna. 

Ta kontakt med biblioteket om du vil vere med!

Hjarteleg velkommen til ein ny lese-haust!