torsdag 19. februar 2009

Dersom ein ikkje veit, kan ein spørje!

Korleis finne ut kva som rører seg i den danske litteraturen utan å arbeide for mykje? Søkje på nettet, sjølvsagt! Men kva finn ein då? Det forlaga vil at du skal finne. Men danske venner og kjente vil hjelpa til med å kome til fram til dei bøkene folk verkeleg les og dei som er proffesjonelle vil gje deg godbitane. Den gode Kirsten leia meg fram til Litteratursiden.dk  og her spurde eg om hjelp til å finne aktuell samtidslitteratur som ikkje var for lang. - Etter Amos Oz har Selskapet meint at bøker på 5- 600 sider ikkje er noko for oss -. Søren på Litteratursiden.dk kom med desse forslaga:
Erling Jepsen: Kunsten å gråte i kor. Denne boka finnest og som film!
og 
Ida Jessen: Den der lyver På norsk heiter boka: Den som lyver.
Desse bøkene er omsette til norsk, så vil neste møte vise kva vi skal lese vidare.

Ingen kommentarer: