lørdag 9. mars 2013

Ei slags forklaring...

Bloggskrivaren har fått eit travlare liv, difor har det ikkje vore annonsert neste møte eller skrive rapport frå møtet som har vore. Kanskje er bloggskrivaren ikkje så flink til å delegere? Kven veit?
Ståa er no slik at den 6. mars hadde Selskapet eit forvitneleg interessant møte med Torill Steinfeld som snakka om Camilla Collett. Deltakarane i Selskapet var i mindretal sidan møtet var ope og menn og kvinner i sine beste aldrar var samla på Lindås bibliotek. Skrivaren kjem tilbake til møtet i ein annan post for no skal det annonserast at neste møte er 18. april kl.19.00 på Meland bibliotek. Boka vi skal lese er  Elizabeth George: En løgn å tro på.
Dersom du vil vere med på dette møtet kan du vende deg til biblioteka, eller du kan berre møte opp og sjå kva som skjer.

Ingen kommentarer: