tirsdag 16. februar 2016

Møteoversikt våren 2016Det har vore etterlyst i sosialemedia og rett over skranken, eit oversyn over kva for møtedatoar som er sett opp i dette fortreffelege Selskapet. Og her er datoane og staden vi skal treffast:
3. mars - Meland bibliotek
21. april - Meland bibliotek
26. mai - Lindås bibliotek


 Frammøte tidspunkt er kl.19.00 og vi reknar med at vi er ferdig snakka ca kl.20.30.
Vi bestemmer kva som skal lesast frå gong til gong, slik at dei som møter opp kan verkeleg vere med å bestemme kva for bøker vi skal ta for oss. Biblioteka prøver så langt det er mogeleg å låne inn bøkene. Har du spørsmål, ta kontakt med Lindås eller Meland bibliotek.
Velkomne!

Ingen kommentarer: