fredag 28. januar 2022

Møteplan for første halvår 2022


 Selskapet er i gang att og vi har laga møteplan fram til sommaren.

Det har kome ønske om å ha ein annan møtedag og det prøver vi no i dette halvåret. Det vil seie at vi møtast tysdagar, klokka 19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug om ikkje anna vert annonsert.

 

Møtedagane vert då:

8. mars

19. april

og 7. juni

Om du vil vere med i Nordhordland Litteære Selskap, så ta kontakt med biblioteket og meld deg på.

Hjarteleg velkomne alle!

Ingen kommentarer: